Archive for the 'ежедневие' Category

Пак за Хенди + Отговор от КЗП

Със закъснение от повече от три седмици (на главата ми бяха контролни и други простотии) сядам да съобщя, че получихме окончателното решение от КЗП. Като се започне от това:

След направения анализ и събраните доказателства, преписката беше разгледана на заседание на Комисията. Мотивите на Комисията са, че твърденията на фирма „Хенди–тел”ЕООД са, че Вие собственоръчно сте подписала договора за абонамент доброволно, като преди това са Ви били обяснени подробно всички условия на тарифен план „LOOP 5”. Вие твърдите, че Ви е било обяснено, че няма да заплащате месечна абонаментна такса за новата СИМ карта. В случая не могат да бъдат доказани твърденията на нито една от двете страни. На лице е само собственоръчно подписания договор между Вас и „Мобилтел”ЕАД чрез посредника „Хенди-тел”ЕООД

Т.е. нищо не може да се докаже, освен че приятелката ми е подписала договор. Което не е голяма изненада, всеки може да напише „Ама те ми казаха, че…“, но при липса на солидни доказателства не може да се вземе окончателно решение. Още повече, че дори и да се вземе такова, имаме друг проблем, поне по отношение на КЗП:

Съгласно разпоредбите на чл. 20а. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона”. КЗП няма правомощия да изменя, прекратява, разваля или отменя каквито и да е договори. Доколкото същият е валидно сключен, породил е правни последици и не са налице основанията, посочени в ЗЗД за унищожаване или нищожност на договора, то той може да бъде прекратен единствено по начина и при условията, указани в него.

КЗП е специализиран административен орган, който има контролни правомощия по редица нормативни актове, регламентиращи потребителската защита. Тези нормативни актове дават уредба на правата на потребителите, задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции. Нормативният акт, даващ общата уредба на потребителската защита е Законът за защита на потребителите /ЗЗП/, по който

КЗП е предвидена като основен контролен орган.

Следва да поясним, че Законодателството в Република България в т. ч. и ЗЗП не предвижда възможност административните органи да могат, както да се произнасят и да предприемат мерки за въздействие върху политиката натърговските дружества /фирмите/ стопанисващи и експлоатиращи търговски обекти, така и да могат да решават спорове, като се произнесат в полза на една от страните и задължат другата да претърпи съответните последици или да извърши съответните действия. КЗП в качеството й на държавен контролен орган има вменени правомощия и оказва съдействие за решаването на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и неравноправни клаузи в договори, сключвани с потребители.

Относно искането Ви за прекратяване на сключения договор с „Мобилтел”ЕАД във връзка с неизпълнението на договора, Ви уведомяваме, че в конкретния случай се касае за гражданско-правни отношения. В конкретно изложения в жалбата случай не се касае за извършено административно нарушение от страна на търговеца, а за гражданско-правни отношения, в които административната намеса е недопустима.

Редно е да допълним също, че прекратяването, изменението, цялостното или частичното неизпълнение на договорните задължения не е въздигнато от Закона като административно нарушение, поради което същият изключва налагането на санкция. КЗП, в качеството й на административен контролен орган не разполага с правомощия да решава гражданско-правни спорове, задължавайки виновната страна да извърши някакви действия и/или да заплати неустойка или обезщетение на изправната страна.

Такива правомощия са вменени единствено и само на съдебната институция.

Казано иначе, при такива случаи Комисията за Защита на Потребителите е безсилна да помогне на ощетения потребител по какъвто и да било начин, защото това не е в нейната юрисдикция; нито пък да накаже търговеца, тъй като няма 100% сигурни доказателства, че той наистина продава услуги чрез измама.

С това излиза, че единствения ни начин да се справяме с такива измами е да научаваме за тях предварително и да се пазим много. Тъжното е, че макар че съм писал за случката в блога ми, хората стигат до него само след като също са пострадали, ако се съди по търсенията в Google, чрез които стигат до тук – „жалба мтел“, „жалба срещу хенди“, „хенди измами“ и тъй нататък. Което е абсолютно нормално, никой няма да седне да си губи времето да търси дали някоя фирма не мами клиентите си, не виждам как някой спокоен и доволен човек би седнал да търси „хенди измами“ из интернет, дори няма да му щукне такова нещо. Затова просто трябва да се говори повече за това, днес имаме социални мрежи, в които със светкавична скорост може да се предават и най-безсмислените глупости. Мисля, че с достатъчно шум по-голямата част от хората ще се научат да се пазят и преди да е станало твърде късно. Важно е само човек да има беглата идея в главата си, че може да го преметнат, когато отива да си плаща сметката, или да си подновява договора.

Просто трябва повече внимание. Добре е да се гледа съмнително да всеки „подарък“, който получавате от мобилния си оператор, най-вече защото безплатни подаръци няма. И най-важното: няма задължителни подаръци, които няма как да откажете. Чуете ли нещо подобно можете да сте почти 100% сигурни, че се опитват да ви подведат. Ако все пак ви е любопитно какъв е подаръкът и ви извадят договор го прочетете много внимателно преди да подпишете каквото и да било. Ако в него не са описани някои условия (любим номер с цел пестене на хартия, най-вероятно, ха-ха) поискайте да узнаете и тях, най-добре ги накарайте да ви ги разпечатат. В момента в който видите нещо съмнително можете спокойно да не подписвате. Същото важи и при подновяване на договор – много внимателно дали става въпрос за сключване на нов такъв, или за подновяване на стария.

И още нещо важно, ако все пак ви се случи нещо подобно, постарайте се повечето ви близки и приятели да разберат за това, за да могат поне те да се предпазят. Ще се учудите колко от нашите познати имаха същите проблеми, когато това се случи с нас. Не се притеснявайте, че ще ви се присмеят, или ще ви помислят за балами, ако някой го стори и не погледне сериозно на предупреждението ви най-вероятно някой ден ще попадне в същата ситуация. Важното е да се научава за тези неща, защото иначе оставаме на милоста на оператора (М-Тел са доста милозливи при подобни случаи, може би не искат да добавят още проблеми и лоша репутация към това, което се причинява от новата им система за отчитане…).

Мисля, че това ще е последното нещо, което ще напиша по темата. Не мога да помогна с повече, или да внеса повече яснота, в крайна сметка най-накрая всеки трябва да може да си помогне сам, никой няма да ви пусне жалбата вместо вас. И се надявам, че повече хора ще научават за проблема преди да бъдат измамени. Толкова от мен. 🙂

Advertisements

Хенди – развръзката

В крайна сметка жалбата ни беше одобрена от М-тел. Договорът беше спрян без заплащане на дължимите неустойки. Разбира се пак имаше уловка – абонатът трябва да заплати всички дължими суми по фактури. Злополучната карта обаче така и не беше разпечатана, а няма как да излезе фактура за по-малко от месец. Пък и М-тел напоследък ги бавят с месец-два. 🙂 Така на приятелката ми ѝ се размина само с 5 лв. и някой и друг загубен ден (плюс малко потрошени нерви). За сметка на това пък си остава безценният опит. 🙂

Лично аз съм доволен от М-тел, много се радвам, че постъпиха както е редно и разрешиха проблема. Да си призная, когато пускахме жалбите силно се съмнявах, че ще има някакъв положителен ефект от тях. Но се оказа, че ефект има, не знам дали нашето не е просто късмет, но може би когато човек си търси правата все пак се намира кой да го чуе. Важно е само да има време и да му се занимава. Надявам се, че доста хора ще прочетат това и когато изпаднат в подобна ситуация няма да ги мързи да пишат жалби. Не, че успехът е 100% гарантиран, но дори и да си останете само с опита – струва си. 🙂  Все още няма отговор от КЗП, а от Хенди не смятам, че въобще ще получим (служителката, която ни прие жалбта в офиса им ни каза, че когато в Хенди пристигне подобна жалба, те просто я препращат на М-Тел). Но писането на жалби определено си струваше.

Ако получим отговор от КЗП, ще пиша. Ако ли не – също. 🙂

Измами в Handy

Вчера се оказа, че в Хенди-Тел лъжат хората както си искат. Мислех си, че човек може просто да внимава и да чете ситните буквички, но вече и това не ви спасява – служителите на разните му там магазинчета за телефончета лъжат най-нагло, и ако някой се върже – добре, ако не мине номерът – има и други клиенти.
Вчера следобед приятелката ми е отишла до магазина на Хенди във Фантастико, в Студентски град, за да си плати сметката. Там я излъгали, че М-тел са ѝ подарили карта за Loop. Условията за ползване били същите като на Loop UP2U. След няколко отказа от страна на приятелката ми да я вземе са ѝ казали, че тя няма право да откаже картата, а те са длъжни да ѝ я дадат. Казали ѝ също така, че ако не я използва от М-тел ще спрат картата автоматично, без някакви последствия. Тя се съгласила да я вземе, за да може да се махне от тия навлеци.
Оказала се с двугодишен договор за абонаментен план Loop 5 – т.е. има „минимално месечно потребление“ от 5 лв., което абонатът е длъжен да заплаща, дори и сметката му за месеца да е 50 стотинки. Ходихме до магазина на М-тел да попитаме дали наистина има такава „промоция“, оттам ни казаха да пуснем жалба в свободен текст. Върнахме се в Хенди да се оплачем, но там любезно ни обясниха, че договорът си е такъв, и че никой не е изкарал личната карта на клиентката насила.
Решихме да пишем жалба до М-тел, разтърсихме се из Интернет и какво ли не намерихме… От време насам във „Фейсбук“ е била създадена следната група. Попаднахме и на това: http://izlugan.com/index.php?go=signals&p=profile&signalId=1990. Както и на много други. Оказва се, че това не е някакво изключение, а обичайна практика, да не кажа търговска политика. Звъннах не един приятел за помощ при писане на молбата – оказа се, че и той имал същият проблем, на същото място, по същия начин. Само, че е завлечен с 10 лв./месец.

Резултатът – той каза, че ще пусне 3 жалби (на КЗП, М-тел и Хенди-Тел), решихме и ние да последваме примера му. Днес ходихме поред в Комисията за защита на потребителите, в Мтел и най-накрая в магазин на Хенди, откъдето ни препратиха към централният им офис на бул. „Шипченски проход“ 63, ет.3. Дори и нищо да не стане, поне ще сме спокойни, че сме сторили каквото е редно да се прави в такива случаи. Остава ни само да стискаме палци от М-тел да анулират договора без да искат неустойки. Ако сторят това, ще ги обичам много! 🙂 За тази изцепка М-Тел не носи никаква вина, но се надявам да постъпят правилно и да потърсят отговорност.

А на всеки, който ще каже „защо не четете под какво се подписвате, вие сте си виновни“, ще кажа, че това звучи също толкова смислено, колкото и следното: ако ви се наложи да подавате жалба заради това, че домът ви е взломен и ограбен, някой да ви каже „защо не сте си стояли вкъщи да си пазите имуществото?“. Едно е да прецакаш някой, защото не е гледал за звездички, друго е да си го лъгал в очите, докато не е поставил подпис. Подобни практики трябва да бъдат ограничавани и санкционирани, не трябва да подхождаме към тях на принципа „пазете се кой както може“.

Във всеки случай, препоръчвам да се избягват магазините „Handy“, начетохме се на измами с карти, телефони, гаранции и други такива. Същото може да се каже и за другите големи играчи – 2be и Germanos, справка с гугъл показва същите неща и в техните магазини. Пазете се!


Полезно & Любопитно

Лиценз

Creative Commons License
Advertisements